phân loại hoá chất

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI PHÂN LOẠI TTBYT

Bản phân loại trang thiết bị y tế (TTBYT) chứa đựng các thông tin của TTBYT về tên, chủng loại/model, hãng - nước sản xuất, hãng - nước chủ sở hữu là các thông tin quan trọng của TTBYT nhằm đối chiếu với các tài liệu hồ sơ khác khi tiến hành thông quan cũng như các thủ tục khác như đăng ký cấp số …