tên TTBYT

TÊN TTBYT KHI PHÂN LOẠI TTBYT NHƯ THẾ NÀO ĐÚNG QUY ĐỊNH?

Các DN thường mắc phải các lỗi cơ bản trong việc dịch tên TTBYT như: - Tên chứa chủng loại (tiếng anh)/ mã sản phẩm của TTBYT - Tên chứa mục đích sử dụng - Tên chứa thành phần của cấu tạọ lên TTBYT - NHÓM TTBYT chỉ đặt tên chung, không dịch tên riêng của từng TTBYT thành phần trong …

BỘ Y TẾ BAN HÀNH CÔNG VĂN 3013/BYT-TB-CT VỀ THỰC HIỆN CẤP SỐ LƯU HÀNH ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

Để thực hiện việc cấp số lưu hành TTBYT sản xuất trong nước loại B,C,D (bao gồm thiết bị, vật tư, TTBYT chẩn đoán in vitro...) theo quy định của Nghị định 36, Nghị định 169 trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến quản lý TTBYT tại địa chỉ: https://dmec.moh.gov.vn, Bộ Y Tế đề nghị các cơ sở đăng ký, …