Thông báo

CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI SỐ LƯU HÀNH

CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI SỐ LƯU HÀNH

Các trường hợp bị thu hồi số lưu hành 1. Tổ chức đăng ký lưu hành giả mạo hồ sơ đăng ký. 2. Trang thiết bị y tế có 03 lô bị thu hồi trong thời gian số đăng ký lưu hành có hiệu lực, trừ trường hợp chủ sở hữu số lưu hành tự nguyện thu hồi. 3. Tổ chức đăng ký lưu hành sửa chữa, tẩy xóa làm …

MẪU UỶ QUYỀN SONG NGỮ THEO NGHỊ ĐỊNH 36/2016/NĐ-CP

MẪU UỶ QUYỀN SONG NGỮ THEO NGHỊ ĐỊNH 36/2016/NĐ-CP

Bộ Y tế ban hành mẫu Thư uỷ quyền nội dung như sau: Tiêu đề của chủ sở hữu trang thiết bị y tế (tên, địa chỉ) Ngày….tháng…..năm 20... The Product Owner (name and address) Day..…month..… year 20… GIẤY ỦY QUYỀN LETTER OF AUTHORIZATION Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang Thiết Bị Và Công Trình Y …