Công văn số 2063/BYT-TB-CT v/v BÁO CÁO NĂNG LỰC VÀ KHẢ NĂNG CUNG CẤP KHẨU TRANG Y TẾ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản gửi các đơn vị đề nghị báo cáo về năng lực sản xuất thực tế, giá và số lượng khẩu trang có thể cung cấp cho Bộ Y tế và các cơ sở y tế trong toàn ngành.

Tuy nhiên, tính đến ngày 09/04/2020, Bộ Y tế mới nhận được thông tin về giá và số lượng khẩu trang y tế có khả năng cung ứng của 20/68 đơn vị.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, đánh giá năng lực sản xuất thực tế, khả năng tiếp cận nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước và nhập khẩu chậm nhất trong ngày 16/04/2020 để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét theo nguyên tắc đảm bảo nhu cầu sử dụng trong nước, còn lại sẽ được xuất khẩu.

Nếu sau ngày 16/04/2020 không nhận được báo cáo đầy đủ của đơn vị, Bộ Y tế xin được hiểu rằng đơn vị không có khả năng sản xuất, không có nhu cầu xuất khẩu. Vì vậy, yêu cầu các đơn vị phối hợp, thực hiện trách nhiệm gửi báo cáo đúng thời hạn nêu trên.

Chi tiết: Công văn số 2063:BYT-TB-CT

 

Tags: , , ,

ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN HỖ TRỢ

Với việc để lại thông tin đầy đủ và chính xác, VINABIZ sẽ cung cấp cho bạn đáp án chính xác nhất. Xin cám ơn!