MẪU CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO

Hồ sơ đăng ký cấp số lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D bao gồm các giấy tờ pháp lý yêu cầu hãng cung cấp như sau:

  1. Chứng nhận lưu hành tự do (còn hạn, 36 tháng kể từ ngày cấp – yêu cầu hợp pháp hoá lãnh sự)
  2.  ISO 13485 (còn hiệu lực – không yêu cầu hợp pháp hoá lãnh sự)
  3. LOA theo mẫu của BYT Việt Nam (yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự)

Tuy nhiên, Chứng nhận lưu hành tự do là giấy tờ mà hãng cũng như doanh nghiệp phía Việt Nam khá lúng túng trong việc đánh giá tính hợp lệ của tài liệu. Do vậy, BYT đã upload mẫu CFS của một số nước trên cổng thông tin của mình để các doanh nghiệp tham khảo.

Vui lòng click vào đây để tải biểu mẫu: Mẫu Giấy chứng nhận lưu hành tự do

Tags: , , , , ,

ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN HỖ TRỢ

Với việc để lại thông tin đầy đủ và chính xác, VINABIZ sẽ cung cấp cho bạn đáp án chính xác nhất. Xin cám ơn!