Công văn số 3453/BYT-TB-CT v/v Rà soát, kiểm tra các hồ sơ công bố, tiếp nhận công bố và phân loại TTBYT

Để thực hiện đúng các quy định của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016, Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đối với các thủ tục công bố được triển khai tại các Sở Y tế và tăng cường công tác hậu kiểm, rà soát việc tiếp nhận hồ sơ công bố (hồ sơ tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TTBYT loại A, hồ sơ tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất TTBYT, hồ sơ tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT loại B,C,D)  để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có). Các Sở Y tế tổ chức rà soát, hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận, tiến hành thu hồ số tiếp nhận công bố đối với các hồ sơ thực hiện không đúng quy định và có báo cáo gửi về Bộ Y tế để có cơ sở phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Xem Công văn đầy đủ tại đây: Công văn số 3453:BYT-TB-CT

Tags:

ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN HỖ TRỢ

Với việc để lại thông tin đầy đủ và chính xác, VINABIZ sẽ cung cấp cho bạn đáp án chính xác nhất. Xin cám ơn!